Číslo 8

Oznamy Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 3. 4. po sv. omši v Soli. Zbierka na pomoc obetiam…

Viac

Číslo 7

Oznamy Stretnutie birmovancov bude v piatok 25. 3. po sv. omši v Soli. Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k…

Viac

Číslo 6

Oznamy Zmierna poklona Soľ 27. 2. po sv. omši do 17.00, Hlinné 28. 2. od 16.00 do sv. omše, Komárany…

Viac

Číslo 5

Oznamy Ďakovná púť Slovákov do Ríma – Košická arcidiecéza – info na plagátoch. Stretnutie birmovancov bude v piatok 18. 2. po…

Viac

Číslo 4

Oznamy Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 13. 2. po sv. omši v Soli. Sviatosť pomazania chorých: Pri svätých…

Viac