Číslo 4

Oznamy Sviatosť pomazania chorých: 8. 2. Komárany a Jastrabie a 9. 2. Hlinné a Soľ: pri svätých omšiach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.…

Viac

Číslo 3

Štatistika za rok 2023: Krsty: chlapci dievčatá spolu Hlinné 0 1 1 Komárany 0 1 1 Rudlov 1 1 2…

Viac

Číslo 2

Oznamy Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Marek Iľko & Zuzana Gazdová Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní…

Viac

Číslo 1

V prípade potreby budeme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia počas týždňa pred alebo po sv. omši. Ak vaši blízki pricestujú tesne…

Viac

Číslo 26

Oznamy Od 7. do 15. 12. (okrem slávností a nedieľ) budú v našej farnosti rorátne sv. omše. Pozývame na nich celé…

Viac