Číslo 7

Oznamy Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv…

Viac

Číslo 6

Oznamy Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv…

Viac

Číslo 5

Oznamy Budúcu nedeľu 19. 2. zmierna poklona pred začiatkom pôstu: po sv. omšiach – Jastrabie do 14.00, Komárany do 14.30,…

Viac

Číslo 4

Oznamy Sviatosť pomazania chorých: 9. 2. Komárany a Jastrabie a 10. 2. Hlinné a Soľ: pri svätých omšiach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.…

Viac

Číslo 3

Oznamy Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25. januára sme pozvaní modliť sa za jednotu kresťanov. Pamätajme na…

Viac