Číslo 1

Oznamy pre 1. číslo infolistu.  IV číslo 2 Oznamy Duchovná obnova ružencových spoločenstiev. 18. 1. Soľ + Komárany a Jastrabie a 19.…

Viac

Číslo 27

Oznamy pre 27. číslo infolistu. IV číslo 1 Oznamy Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov…

Viac

Číslo 26

Oznamy pre 26. číslo infolistu Stretnutie detí a rodičov – príprava na 1. sv. prijímanie bude v nedeľu 15. 12. po sv.…

Viac

Číslo 25

Oznamy pre 25. číslo infolistu STV2 prinesie v dnešnom nedeľnom večernom vysielaní, 24.11.2019 o 21.45 hod., dokument „Narodení pre nebo“ o troch…

Viac

Číslo 24

Oznamy pre 24. číslo infolistu.   IV číslo 24 Oznamy Deň farskej poklony piatok 15. 11. 2019 Sviatosť Oltárna bude vystavená…

Viac