Číslo 1

Oznamy

Inštrukcie k požehnaniu vody na slávnosť Zjavenia Pána: Podľa usmernení arcibiskupského úradu si veriaci z domu donesú vodu vo fľaši, v ktorej už bude trošku soli. V rámci sv. omše kňaz požehná vodu, ktorú si doniesli veriaci a potom udelí spoločné požehnanie pre domy a byty farnosti. Požehnanie domov: Z dôvodu obmedzenia mobility počas týchto Vianoc nie je možné zo strany kňaza navštevovať príbytky veriacich a požehnávať ich. Odporúča sa, aby si veriaci svoje domovy požehnali sami a pokropili svätenou vodou (domáca liturgia).