Číslo 1

Oznamy

V prípade potreby sme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť tam ísť na sv. spoveď a pricestujú tesne pred sviatkami.

Spovedanie chorých pred Vianocami (okrem prvopiatkových). Ak máte doma chorých, ktorí chcú prijať pred sviatkami sviatosť zmierenia nahláste ich do 18. 12. v sakristiách kostolov. Spovedať budeme v pondelok 19. 12. dopoludnia.

Betlehemské svetlo prinesieme do našej farnosti na Štedrý deň. Kostoly budú otvorené od 13.00 do 14.00, aby ste si ho mohli priniesť aj do svojich príbytkov.

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov

a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.

Na sviatok Sv. rodiny v piatok 30. 12. – bude pri sv. omšiach pre manželov možnosť obnoviť si manželské sľuby. Prosíme manželov nech pri sv. omši sú vedľa seba, aby si pri obnove sľubov mohli podať ruky.

Odpustky na konci roka a na začiatku nového roka. Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý s v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Teba, Bože, chválime v posledný deň občianskeho roka, čiže 31. decembra, aby sa tak poďakoval za všetky dobrodenia, ktoré dostal v priebehu končiaceho sa roka. Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý s v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, a to v prvý deň nového roka čiže 1. januára preto, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.

Ak máte záujem o požehnanie vašich domov alebo bytov 6. januára (na „Tri krále“) nahláste sa v sakristiách kostolov do 31. decembra.