Číslo 10

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

29. jún Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Prikázaný sviatok

17.30

HLINNÉ

ZBP Jakub 25 rokov

18.30

SOĽ

ZBP Pavol kňaz

17.30

JASTRABIE

+ Jozef, Mária, Pavol Veliký

18.30

KOMÁRANY

ZBP Pavol Fedorčák s rod.

UTOROK

30. jún féria

 

18.30

SOĽ

+ Mária, Helena, Jozef, Jozef Macko

STREDA

1. júl féria

 

6.30

SOĽ

+ z rod. Kropkovej, Hrunenej

ŠTVRTOK

2. júl Návšteva Panny Márie, sviatok

 

18.00

SOĽ

+ z rod. Kopkovej, Voľanskej

PIATOK

3. júl Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

16.30

16.15

Adorácia

16.15

16.30

17.30

HLINNÉ

Za ruženčiarov

18.30

SOĽ

Za ruženčiarov

18.30

JASTRABIE

Za ruženčiarov

17.30

KOMÁRANY

Za ruženčiarov

SOBOTA

4. júl féria

Večeradlo KO

7.30

SOĽ

+ Jolana, Pavol

NEDEĽA

5. júl Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

 

10.30

HLINNÉ

ZBP Lenka, Lenka

9.15

SOĽ

ZBP Alena, Tomáš

8.00

JASTRABIE

+ Jozef Sedlák

9.00

KOMÁRANY

ZBP Juraj, Matej, Matúš, Tomáš

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

22. jún féria

Od 17.00 sv. spoveď

18.30

SOĽ

+ Ľubomír

UTOROK

23. jún féria

Od 17.30 sv. spoveď

18.30

JASTRABIE

+ Anna Bartková pohr.

Od 16.30 sv. spoveď

18.30

HLINNÉ

+ Ján, Mária Baran-Bačišin

STREDA

24. jún Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Sv. spoveď od 16.30

18.30

KOMÁRANY

+ Ján, Anna, Štefan Kostura

 

18.30

SOĽ

ZBP Ján s rod.

ŠTVRTOK

25. jún féria

 

6.30

SOĽ

ZBP Helena Bajcurová

PIATOK

26. jún féria

 

17.30

HLINNÉ

+ Ján Ranič

18.30

SOĽ

+ František Višňovský

SOBOTA

27. jún féria

Z nedele

18.30

SOĽ

ZBP Ján 60 rokov

NEDEĽA

28. jún 13. nedeľa v cezročnom období A

 

8.30

HLINNÉ

ZBP František, Mária Veliký

10.30

SOĽ

ZBP vnúčatá z rod. Kropkovej

8.00

JASTRABIE

+ Anna, Štefan Veliký

9.15

KOMÁRANY

ZBP Jaroslav, Zuzana, Michal