Číslo 10

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 26. apríl féria
18.00 SOĽ + Anna Gdovinová pohrebná
UTOROK 27. apríl féria
17.30 HLINNÉ + Ján Kandala, Tomáš
18.00 SOĽ + Juliana Hybalová
STREDA 28. apríl féria
18.00 SOĽ ZBP Dominika, Valér, Veronika, Dávid
ŠTVRTOK 29. apríl Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
18.00 KOMÁRANY + Mária, Štefan, Bohdan, Anna Červienka
17.30 JASTRABIE + Anton, Anna
PIATOK 30. apríl féria
17.30 HLINNÉ +Anna Urbanová
18.00 SOĽ ZBP rod. Kopčovej
SOBOTA 1. máj Sv. Jozefa, robotníka, ľub. spomienka
Z nedele 18.00 HLINNÉ ZBP Lenka, Tatiana
18.00 SOĽ ZBP Stanislav, Antónia s rod.
8.00 JASTRABIE + z rod. Velikej, Hladovej
8.00 KOMÁRANY + Jozef, Mikuláš, Mária, Michal
NEDEĽA 2. máj 5. VEĽONOČNÁ NEDEĽA B
9.00 HLINNÉ ZBP rod. Bronišová
10.30 SOĽ + Anna Sotáková nedožitých 100 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Peter Kentoš – kňaz 50 rokov
9.15 KOMÁRANY Za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 3. máj Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
18.00 SOĽ + Andrej Ganovský
UTOROK 4. máj féria
17.30 HLINNÉ + Anna, Anna, Juraj Soták
18.00 SOĽ + Štefan Török
STREDA 5. máj féria
18.00 SOĽ Za obrátenie členov rodiny
ŠTVRTOK 6. máj féria
17.30 KOMÁRANY + Michal, Michal, Anna
18.00 JASTRABIE + Jozef Klimovský, + z rod. Balogovej
PIATOK 7. máj féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 8. máj féria
18.00 HLINNÉ ZBP Michal, Mária Pižont
18.00 SOĽ ZBP Ján Tarkanič 80 rokov
NEDEĽA 9. máj 6. VEĽONOČNÁ NEDEĽA B
9.00 HLINNÉ Za farnosť
10.30 SOĽ + Ján, Anna Seman nedožitých 100 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP rod. Laktičovej
8.00 KOMÁRANY ZBP Ema, Matej