Číslo 10

Oznamy

V sobotu 7. 5. o 10,00 hod. bude v našej farnosti slávnosť 1. sv. spovede, kedy deti pristúpia k sviatosti zmierenia, v nedeľu 8. 5. pri sv. omši o 10,30 hod 1. krát príjmu Eucharistiu. Pozývame Vás spoločne prežiť tieto významné udalosti v ich živote ale aj v živote farnosti nie len účasťou na slávnosti, ale aj modlitbami a obetami na tento úmysel.

Deň otvorených dverí k Košickom kňaz-skom seminári. Predstavení a bohoslovci Vás pozývajú na DOD v kňazskom seminári 8. 5. 2022. 11,00 sv. omša, 12,15 obed + prehliadka seminára, 15,00 kult. program, 17,30 slávnostné vešpery.

Úmysly apoštolátu modlitby máj: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť. Úmysel našich biskupov: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Ak prispejete na občianske združenie Pro nobis skopírujte si tlačivo doručte ho na daňový úrad a kópiu odovzdajte farárovi alebo kaplánovi. Tlačivo nájdete na stránke farnosti Čemerné. Vopred Pán Boh zaplať.