Číslo 10

Oznamy

V sobotu 6. mája dopoludnia bude v našej farnosti slávnosť 1. sv. spovede, kedy deti pristúpia k sviatosti zmierenia, v nedeľu 7. 5. pri sv. omši o 10,30 hod 1. krát príjmu Eucharistiu. Pozývame Vás spoločne prežiť tieto významné udalosti v ich živote ale aj v živote farnosti nie len účasťou na slávnosti, ale aj modlitbami a obetami na tento úmysel.

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach 30. 4. 2023. 11:00 svätá omša v Kostole sv. Antona Paduánskeho 12:15 obed + prehliadka seminára 15:00 kultúrny program 17:30 slávnostné vešpery

Výročie manželstva 25 rokov. Ak v tomto roku slávite svoje strieborné jubileum manželstva o. arcibiskup Vás pozýva na spoločné slávenie do Košickej katedrály 28. mája 2023, ktorý je určený na „Deň rodiny“ o 15.00 hod. na svätú omšu. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie pána arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Prihláste sa do 7. 5. 2023 u pána farára.

Farská púť do Lúrd a Fatimy 13.-21.9. Kalkulácia ceny: 685,– základná cena

210,– servisné poplatky = 895,– €/osoba + poistenie, ktoré nie je povinné. Poprosíme o úhradu zálohovej platby vo výške 200,– € Rozdelenie na ubytovanie do dvoj a trojlôžkových izieb. Zálohu a potrebné údaje: meno priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo cestovného dokladu, mobilný kontakt prípadne e-mailový kontakt, odovzdajte do 7. mája p. farárovi.

Pozývame vás na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec v sobotu 13. mája 2023. Bude sa putovať peši z Ličartoviec. Čakajú vás zaujímavé stanovišťa. Čaj a obed je pre všetkých zabezpečený. Bližšie informácie sú na plagáte a tiež na www.erko.sk/putdeti. Obeta, skutok lásky či modlitba sa nikdy nestratí. Púťou sa chceme zamerať na nezištnú službu, ako to vidíme u Panny Márie. Vítaní sú prvoprijímajúce deti, miništranti, speváci, vianoční koledníci, rodiny s deťmi…

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 2. – 4. júna 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch.

Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke rodinkovo. webnode.sk – podujatia. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.

Úmysly apoštolátu modlitby máj: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta. Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.