Číslo 10

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 24. apríl féria
18.00 SOĽ + Ján, Mária Kopko
UTOROK 25. apríl Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
17.00 HLINNÉ + Anna Janošová pohrebná
18.00 SOĽ ZBP Antónia, Stanislav 25 rokov manželstva
STREDA 26. apríl féria
6.30 SOĽ + Helena, Rudolf Zbiňovský
ŠTVRTOK 27. apríl féria
17.00 JASTRABIE + súrodenci F. Veliký
18.00 KOMÁRANY + Helena, Jozef Dely
PIATOK 28. apríl féria
17.00 HLINNÉ + Jozef Kopčák
18.00 SOĽ + Anna, Miroslav Mitáč, Milena Ďuďová
SOBOTA 29. apríl Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy, svia
18.00 SOĽ + Michal, Regina, Jozef
NEDEĽA 30. apríl 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera A
Zbierka na kňazský seminár 9.15 HLINNÉ ZBP rod. Beňovej, rod. Michala Pižonta
10.30 SOĽ ZBP rod. Zubko, Tarkanič, Hurný
9.00 JASTRABIE ZBP Anna, Milan
10.15 KOMÁRANY ZBP Marián, Martina s rod.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 1. máj Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
18.00 SOĽ + Alžbeta, Jozef, Alžbeta
UTOROK 2.máj Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16.30 spoveď 18.00 HLINNÉ + Mária, Anna, Štefan, Juraj, Alžbeta Jurov
18.00 SOĽ ZBP vnúčatá Jurko, Františka, Viktorka, Danuško
STREDA 3. máj Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
17.00 spoveď 18.00 JASTRABIE + Michal, Anna, Jozef, Andrej
16.00 spoveď 18.00 KOMÁRANY + Mária Fedorová 1. výročie
ŠTVRTOK 4. máj Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka, patrón hasičov
16.30 spoveď 18.00 SOĽ ZBP Anna Višňovská ml., Helena Petrová
PIATOK 5. máj féria
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 6. máj féria
Večeradlo JA 18.00 SOĽ + Ján Gavaľa
NEDEĽA 7. máj 5. veľkonočná nedeľa A
8.00 HLINNÉ ZBP Stanislav s rod.
10.30 SOĽ 1. sv. prijímanie
9.15 JASTRABIE ZBP rod. Hladová
8.00 KOMÁRANY ZBP Pavol 50 rokov