Číslo 10

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Verešpej

Daniela Tarkaničová

Mgr. Miroslav Ferko

MUDr. Lenka Uchaľová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

1. svätá spoveď a 1. sv. prijímanie:

V sobotu 27. 6. o 10.00 vo farskom kostole v Soli 10 detí z našej farnosti pristúpi k sviatosti zmierenia  a v nedeľu 28. 6. o 10.30 k 1. svätému prijímaniu. Myslime na nich a ich rodiny vo svojich modlitbách.

Slovenské NAVALIS – Slávnosti sv. Jána Nepomuckého patróna všetkých námorníkov a ľudí od vody. Zátoka Domaša-Dobrá sobota 27. 6. začiatok o 19.30. J. Em. kardinál Dominik Duka a J. Ex. Mons. Bernard Bober odslúžia sv. omšu za uzdravenie sveta. Info na plagátoch.