Číslo 11

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 13. máj Prebl. Panny Márie Fatimskej, ľub. spomienka
18.00 SOĽ + Juraj nedožitých 100 rokov
UTOROK 14. máj Sv. Mateja, apoštola, sviatok
17.00 HLINNÉ + Michal Značko
18.00 SOĽ + Mária, Helena, Jozef, Jozef Macko
STREDA 15. máj féria
6.30 SOĽ na úmysel rod. Hvaťovej
ŠTVRTOK 16. máj Sv. Jána Nepomúckeho, kňaza a mučeníka, spomienka
17.00 JASTRABIE ZBP Jožko, Monička
18.00 KOMÁRANY + z rod. Fedorovej
PIATOK 17. máj féria
15.30 HLINNÉ sobáš bez omše
17.00 HLINNÉ + Mária, Michal Hrunený
18.00 SOĽ ZBP rod. Ferencovej
SOBOTA 18. máj féria
18.00 SOĽ ZPB Ján Voľanský s rod. 50 rokov
18.00 JASTRABIE + Ján Tomko nedožitých 100 rokov
NEDEĽA 19. máj Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť B
zbierka na kostol 8.00 HLINNÉ ZBP deti, vnúčatá, pravnúčatá z rod. Mihálovej
10.30 SOĽ 1. sv. prijímanie – za farnosť
9.00 KOMÁRANY ZBP rod. Lipkošovej
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 6. máj féria
18.00 SOĽ + Paraska, Ján Gavaľa
UTOROK 7. máj féria
17.00 HLINNÉ + Paulína
18.00 SOĽ + Helena nedožitých 90 rokov
STREDA 8. máj féria
6.30 SOĽ + Helena, Rudolf Zbiňovský
ŠTVRTOK 9. máj Nanebovstúpenie Pána, slávnosť prikázaný sviatok
17.00 HLINNÉ + Ján Soták, + z rod. Sotákovej, Buchaľovej
18.00 SOĽ ZBP Mária 85 rokov
17.00 JASTRABIE + Juraj, Mária, Juraj, Anna Bartko
18.00 KOMÁRANY + z rod. Červeňákovej, Lapkovej
PIATOK 10. máj féria
18.00 SOĽ + Jozef, Andrej, Dušan
SOBOTA 11. máj féria
18.00 SOĽ za farnosť
NEDEĽA 12. máj 7. veľkonočná nedeľa B
Zbierka na katolícke masmédiá 9.00 HLINNÉ ZBP Michal Pižont s rod.
10.30 SOĽ ZBP Janka 60 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP Helena Medvecová
8.00 KOMÁRANY ZBP Matej, Ema