Číslo 11

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 13. júl féria
18.30 SOĽ + Terézia, Michal, Michal, Ján Tirpák
UTOROK 14. júl féria
18.30 HLINNÉ + Mária, Michal Hrunený
STREDA 15. júl Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
6.30 SOĽ + Adriana
ŠTVRTOK 16. júl Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
18.30 JASTRABIE + z rod. Veliký, Stredný, Novák
17.30 KOMÁRANY + Marián Ivan z
PIATOK 17. júl Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
17.30 HLINNÉ + z rod. Kalafovej, Bencovej
18.30 SOĽ + Michal, Regina, Jozef Jackanin
SOBOTA 18. júl féria
7.30 SOĽ ZBP Helena kostolníčka
NEDEĽA 19. júl 16. nedeľa v cezročnom období A
Zbierka na kostol 8.00 HLINNÉ ZBP Helena 70 rokov
9.30 SOĽ ZBP Jozef Petrík 30 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Anna Kopková
9.15 KOMÁRANY ZBP Eva 70 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 6. júl féria
18.30 SOĽ + Šarlota, František
UTOROK 7. júl féria
18.30 HLINNÉ + Ján Kandala pohrebná
STREDA 8. júl féria
6.30 SOĽ +z rod. Dvorskej, Boršodiovej, Semenovej
ŠTVRTOK 9. júl féria
17.30 JASTRABIE + Imrich Lukčo 1. výr.
18.30 KOMÁRANY + Ján Kušnír
PIATOK 10. júl féria
17.30 HLINNÉ ZBP Michaela, Šimon, Martin
18.30 SOĽ ZBP pre prvoprijímajúce deti
SOBOTA 11. júl Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Z nedele 19.00 JASTRABIE ZBP Katarína Veliká 40 rokov
NEDEĽA 12. júl 15. nedeľa v cezročnom období A
8.45 HLINNÉ ZBP Ján Urban 65 rokov, Anna 40 rokov
10.00 SOĽ ZBP Lukáš 30 rokov
7.30 KOMÁRANY ZBP Helena s rod.