Číslo 12

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 27. máj féria
18.00 SOĽ + Štefan Mehaj
UTOROK 28. máj féria
17.00 HLINNÉ + Anna, Jozef Krivák
18.00 SOĽ + Juliana Hybalová
STREDA 29. máj féria
6.30 SOĽ + Dana, Vladimír Leľo
ŠTVRTOK 30. máj Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
prikázaný sviatok 17.00 HLINNÉ ZBP Michal, Matúš 40 rokov
18.30 SOĽ za farnosť
17.00 JASTRABIE ZBP rod. Ďurechovej
18.30 KOMÁRANY + Žofia Kopčáková
PIATOK 31. máj féria
18.00 SOĽ + z rod. Kizmanovej, Ján Maceľuch
SOBOTA 1. jún Sv. Justína, mučeníka, spomienka
večeradlo KO 18.00 SOĽ + Michal Ferenc nedožitých 100 rokov
NEDEĽA 2. jún 9. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ za farnosť
10.30 SOĽ ZBP Anna 75 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP deti, vnúčatá, pravnúčatá – Marta Veliká
9.15 KOMÁRANY ZBP Janka 50 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 20. máj Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Svätodušný pondelok 17.00 HLINNÉ + Mária, Ján Baran-Bačišin
18.00 SOĽ + Terézia, Michal, Michal Tirpák
17.00 JASTRABIE ZBP Eva, Maroš
18.00 KOMÁRANY + Marián Ivan
UTOROK 21. máj féria
18.00 SOĽ + Jozef Török pohrebná
STREDA 22. máj féria
18.00 SOĽ + Jozef Tarkanič
ŠTVRTOK 23. máj Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18.00 SOĽ + Ján, Tomáš, Marián
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Mária, Dominik Stahorský
17.00 KOMÁRANY + Jozef, Emília
PIATOK 24. máj féria
17.00 HLINNÉ + Ján Kandala
18.00 SOĽ + Alžbeta, Juraj, Alžbeta
SOBOTA 25. máj féria
18.00 SOĽ za farnosť
NEDEĽA 26. máj Najsvätejšej Trojice, slávnosť B
8.00 HLINNÉ ZBP Sergej, Rudolf
9.30 SOĽ ZBP Lenka Pavlová 50 rokov
10.30 JASTRABIE Odpustová slávnosť – za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Michal Hudacký s rod.