Číslo 12

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 24. máj Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sviatok
Svätodušný pondelok 17.00 HLINNÉ + Mária Miklošová
18.00 SOĽ + Anna, Juraj Kopko
17.00 JASTRABIE + Jozef Džuka
18.00 KOMÁRANY ZBP kamenári z Benkoviec
UTOROK 25. máj féria
18.00 SOĽ + Anna Gdovinová
STREDA 26. máj Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Ján Šopiak s rod.
ŠTVRTOK 27. máj Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza, sviatok
17.30 JASTRABIE + Anna 1. výr., Michal Bartko, Andrej Verčimak
18.00 KOMÁRANY + Mária
PIATOK 28. máj féria
17.30 HLINNÉ ZBP Michal, Matúš s rod.
18.00 SOĽ ZBP Daniela, Matej
SOBOTA 29. máj féria
Z nedele 18.00 HLINNÉ + Anna Urbanová
18.00 SOĽ + Juliana Hybalová
NEDEĽA 30. máj Najsvätejšej Trojice, slávnosť B
8.00 HLINNÉ ZBP Anna
9.15 SOĽ ZBP novomanželia Pavloví
10.30 JASTRABIE Odpustová slávnosť
9.00 KOMÁRANY ZBP Ján 80 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 31. máj féria
18.00 SOĽ + Helena, Ján Voľanský
UTOROK 1. jún Sv. Justína, mučeníka
17.30 HLINNÉ + Ján Tabaka
18.00 SOĽ + Helena, Michal Ferenc
STREDA 2. jún féria
Zo slávnosti 18.00 SOĽ Za farnosť
ŠTVRTOK 3. jún Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Prikázaný sviatok 17.00 HLINNÉ + Mária Jurová
18.30 SOĽ ZBP Tatiana, Martin
17.00 JASTRABIE ZBP Helena, Pavel 30 rokov manželstva
18.30 KOMÁRANY ZBP rod. Ivanovej, Ferkovej
PIATOK 4. jún féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 5. jún Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Z nedele 18.00 HLINNÉ + z rod. Chovancovej, Jurovej
18.00 SOĽ ZBP Helena Petrová
NEDEĽA 6. jún 10. nedeľa v cezročnom období B
10.30 HLINNÉ ZBP Michal Bašista 70 rokov
9.00 SOĽ Za farnosť
8.00 JASTRABIE ZBP Pavol, Michaela, Alex Sivák
9.15 KOMÁRANY ZBP Róbert kňaz