Číslo 12

Oznamy

Stretnutie birmovancov bude v piatok 27. 5. po sv. omši v Soli.

Prosebné dni: Pondelok, utorok a streda pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú prosebné dni – prosba za úrodu.

Letné kántrové dni. Streda, piatok a sobota (1., 3. a 4. júna). Obsah: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Úmysly apoštolátu modlitby na jún: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť. Úmysel našich biskupov: Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého Pastiera.