Číslo 12

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ľudovít Škvarka & Lucia Kuchtová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

Brigáda na fare. Od 28. 7. budú vybrané firmy realizovať výmenu strešnej krytiny na fare. Predtým chceme svojpomocne opraviť komíny, očistiť a napustiť krov z vnútra proti drevokaznému hmyzu. Prosíme Vás o pomoc pri realizácií týchto prác. Od pondelka 20. 7. každý deň počas týždňa potrebujeme aspoň 4 chlapov. Ak máte záujem pomôcť nahláste sa na telefónnom čísle 0948 137 036. So začiatkom prác prosíme aj o pravidelné zbierky na opravu farskej budovy v celej farnosti. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým, ktorý sa zapoja akýmkoľvek spôsobom do tohto diela. Zvlášť prosíme aj o modlitby na tento účel. Keďže fara ma skoro 30 rokov je potrebné realizovať obnovu mnohých vecí, aby popri bývaní kňazov aj dôstojne reprezentovala našu farnosť.

V stredu 29. 7. Vás pozývame na výlet na Šarišský hrad odchod vlakom 8.17 hod. zo Soli potom MHD do Veľkého Šariša. Návrat do Soli vlakom najneskoršie o 17.37 hod.