Číslo 13

Úplné odpustky na sviatok Srdca Ježišovho môže za obvyklých podmienok získať: Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Srdca Ježišovho modlitby Najmilší Ježišu.

Pozývame vás na odpustovú slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho do Hlinného 9. 6. 2024 o 10.30 hod.

Tábor: Pozývame deti vo veku 6 až 14 rokov na letný tábor, ktorý sa bude konať v termíne 04.08. – 09.08.2024 (t.j. nedeľa až piatok) v priestoroch zrekonštruovanej Floriho chaty v okrese Bardejov. Chata ponúka viacero športových ihrísk, bazén. Cena je 180 €. Cena tábora je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššia vzhľadom na dĺžku pobytu (t.j. 5 nocí) a zvýšenie stravnej a ubytovacej jednotky a nákladov na prepravu. Vyplnenú záväznú prihlášku a poplatok je potrebné odovzdať kňazom najneskôr do 30.06.2024. Vzhľadom na limitovaný počet Vás žiadame odovzdať záväznú prihlášku čo najskôr. Po naplnení kapacity nebude možné prijať viac detí. Tešíme sa na Vás ☺

Po Titusovi Zemanovi a Anke Kolesárovej budeme mať nového blahoslaveného. 31. augusta bude v Šaštíne blahorečený Ján Havlík. Mladý muž, s nezlomnou túžbou stať sa kňazom a misionárom v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Za vieru prenasledovaný, strčený v Jáchymovských baniach a psychicky rozleptávaný v obávanej Pražskej Ruzynskej väznici, no do konca života verný.

Program náštevy Ad limina apostolorum od 2. do 8. júna: Nedeľa – Svätá omša o 18:00 v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (priamy prenos TV LUX), Pondelok – Svätá omša o 7:15 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne – Návšteva Vatikánskych dikastérií: pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Štátneho sekretariátu a Sekcie vzťahov so štátmi a medzinárodnými organizáciami a pre podporu jednoty kresťanov, Utorok – Svätá omša o 7:00 v kaplnke Pútnickeho domu Velehrad – Návšteva Dikastéria pre biskupov, pre náuku viery, pre klerikov, Apoštolskej penitenciárie, pre kauzy svätých a pre východné cirkvi, Streda – Svätá omša o 7:00 v Bazilike Santa Maria Maggiore – Návšteva Dikastéria pre evanjelizáciu, 1. sekcia (základné otázky evanjelizácie vo svete), pre kultúru a výchovu, Generálneho sekretariátu Synody biskupov a pre komunikáciu, Štvrtok – Svätá omša o 7:30 v Bazilike sv. Jána v Lateráne – Návšteva Dikastéria pre laikov, rodinu a život, pre integrálny ľudský rozvoj, pre evanjelizáciu 2. sekcia (prvá evanjelizácia) a Pápežskej komisie na ochranu maloletých, Piatok – 9:00 Audiencia u Svätého Otca v Apoštolskom paláci vo Vatikáne – Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi o 16:00 v Bazilike sv. Klementa v Ríme (pri hrobe sv. Cyrila)
– Svätá omša o 18:00 v Bazilike sv. Pavla za hradbami, Sobota – Nedeľa 8. a 9. júna 2024: – Odchod biskupov z Ríma. tkkbs.sk