Číslo 13

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 10. jún féria
18.00 SOĽ + Michal, Anna, Jozef
UTOROK 11. jún Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
17.00 HLINNÉ ZBP vnuk Jakub 25 rokov
18.00 SOĽ + Eva Ocilková
STREDA 12. jún féria
17.00 JASTRABIE + Štefan Ritoch
18.00 KOMÁRANY + z rod. Lapkovej
ŠTVRTOK 13. jún Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ Miloslav Janovčík 50 rokov kňazstva
PIATOK 14. jún féria
17.00 HLINNÉ + Michal, Martin diakon
18.00 SOĽ + Marcela Gurňáková
SOBOTA 15. jún féria
18.00 SOĽ ZBP Ján Gnap s rod. 70 rokov
NEDEĽA 16. jún 11. nedeľa v cezročnom období B
zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Pavol Kandala
10.30 SOĽ ZBP Anton 50 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Helena, Štefan, Eva
9.15 KOMÁRANY ZBP Ján, Mária
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 3. jún Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
spoveď 16.00 18.00 HLINNÉ ZBP Pavol s rod.
18.00 SOĽ + Anna Dvorská
UTOROK 4. jún féria
18.00 JASTRABIE + z rod. Mikuláš, Pavol Hlad
spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Anna, Ján Lipkoš
STREDA 5. jún Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
6.30 SOĽ + z rod. Draveckej, Dragulovej
ŠTVRTOK 6. jún féria
Spoveď 16.00 18.00 SOĽ ZBP rod. Baník, Matta
PIATOK 7. jún Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 1.piatok, 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

18.30 HLINNÉ za ruženčiarov
17.00 SOĽ za ruženčiarov
18.15 JASTRABIE za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
SOBOTA 8. jún Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
7.30 SOĽ ZBP Anna, Jozef 50 rokov manželstva
18.00 JASTRABIE ZBP Anna
NEDEĽA 9. jún 10. nedeľa v cezročnom období B
10.30 HLINNÉ odpust – za farnosť
9.00 SOĽ ZBP 1. prijímajúce deti
9.00 KOMÁRANY ZBP Róbert kňaz