Číslo 13

Oznamy

Úplné odpustky na sviatok Srdca Ježišovho môže za obvyklých podmienok získať: Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Srdca Ježišovho modlitby Najmilší Ježišu.

Príspevky na účet: Soľ: Jaroslav K. 50, Helena M. 20-€. PBZ za všetky vaše milodary aj modlitby obetované za našu farnosť.

Diakonské a kňazské vysviacky. Mesiac jún je mesiacom Božského Srdca. Práve tento mesiac bývajú v diecézach po celom svete diakonské a kňazské vysviacky. V našej to bude v piatok a sobotu 18. a 19. júna. Modlime sa za nových diakonov a kňazov, aby boli dobrými služobníkmi v Pánovej vinici. Pane, daj nám dobrých a svätých kňazov.