Číslo 15

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 7. september Sv. Košických mučeníkov, spomienka
18.00 SOĽ +Anna, Andrej Kebleš, Lenka Petrová
UTOROK 8. september Narodenie Panny Márie, sviatok
17.00 HLINNÉ ZBP Pavol, Agáta
18.00 SOĽ ZBP Anna Kopková s rod.
17.00 JASTRABIE + Anna Bartková
18.00 KOMÁRANY + Marián Ivan z
STREDA 9. september féria
6.30 SOĽ + Juraj, Mária, Anton, Terézia
ŠTVRTOK 10. september féria
18.30 SOĽ + z rod Tarkaničovej
PIATOK 11. september féria
17.00 HLINNÉ + Anna, Michal Urban
18.00 SOĽ ZBP Juraj Tomáš 90 rokov
SOBOTA 12. september Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka
Večeradlo S 7.30 SOĽ ZBP Mária s rod.
NEDEĽA 13. september 24. nedeľa v cezročnom období A
Zbierka na Boží hrob 9.00 HLINNÉ ZBP deti a vnúčatá z rod. Glodovej
10.30 SOĽ ZBP Michaela Kaščaková 40 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP rod. Bačišinovej
9.15 KOMÁRANY ZBP Jozef 50 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 31. august féria
6.30 SOĽ + z rod. Demčákovej, Dragulovej
UTOROK 1. september féria
17.30 sv. spoveď 18.30 JASTRABIE Výročie posvätenia chrámu – za farnosť
16.30 sv. spoveď 18.30 KOMÁRANY + Mária Jenčková
STREDA 2. september féria
17.00 sv. spoveď 18.30 SOĽ Za obrátenie rodiny
ŠTVRTOK 3. september Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 sv. spoveď + adorácia 18.30 HLINNÉ Výročie posvätenia chrámu

ZBP rod. Jurovej, Krajnikovej

PIATOK 4. september féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.15

Adorácia

16.15

16.30

17.30 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.30 SOĽ Za ruženčiarov
18.30 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.30 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 5. september féria
9.30 KOŠICE Celodiecézne kňazské rekolekcie
NEDEĽA 6. september 23. nedeľa v cezročnom období A
Zbierka na kňazský seminár 8.00 HLINNÉ ZBP Peter s rod.
10.30 SOĽ ZBP Daniela Tomková s rod., Jozef Nutár s rod.
9.15 JASTRABIE ZBP Ján Mikloš s rod.
8.00 KOMÁRANY ZBP Mária