Číslo 15

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Pavol Janočko & Katarína Košárová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

Detský letný tábor: Všetky deti, vo veku od 6 do 15 rokov, pozývame na letný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 15.-19.08. v Hermanovciach nad Topľou. Počet miest je limitovaný – môžeme zobrať 40 detí, preto je vhodné sa prihlásiť čo najskôr. Nakoľko sa navýšili ceny ubytovania a stravy, cena tábora je predbežne stanovená na 90 eur/dieťa, avšak, ak by nám to finančný stav dovolil, cenu znížime. Touto cestou sa preto chceme obrátiť na všetkých, ktorí nám môžu prispieť akoukoľvek sumou. Budeme vďační za každú pomoc. Pán Boh zaplať.

Diecézne slávnosti ku cti Karmelskej (Škapuliarskej) Panne Márii Veľký Šariš a Stropkov 9. – 10. 7. 2022 a Gaboltov 16. – 17. 7. 2022. Info na plagátoch.