Číslo 15

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

4. júl féria

 

18.30

SOĽ

+ Terézia, Mária, Ján, Michal, Michal Tirpák

UTOROK

5. júl Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

 

8.00

HLINNÉ

+ Mária, Juraj Lukáč, Juraj Bača

 

9.30

SOĽ

+ Ján

 

8.00

JASTRABIE

ZBP Pavol s rod.

 

9.15

KOMÁRANY

+ Ladislav Paľko

STREDA

6. júl féria

 

6.30

SOĽ

+ Jozef, Zuzana, Juraj, Anna

ŠTVRTOK

7. júl féria

 

16.00

HLINNÉ

sobáš

 

18.30

SOĽ

+ Jozef Dopirák 10. výročie

PIATOK

8. júl féria

 

17.30

HLINNÉ

+ Ján Helena, Alenka, Ján

18.30

SOĽ

+ Anna, Ján, Milan Frajter

SOBOTA

9. júl féria

 

18.30

SOĽ

+ Anna, Jozef, Juraj, Helena, Mária, Pavol Višňovský

NEDEĽA

10. júl 15. nedeľa v cezročnom období C

 

8.00

HLINNÉ

ZBP Lucia Hricová

9.30

SOĽ

ZBP Pavol Kopko s rod. 60 rokov

9.15

JASTRABIE

ZBP Michal Dzivák s rod.

8.00

KOMÁRANY

ZBP Matej, Matúš

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

11. júl Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

 

18.30

SOĽ

+ František, Šarlota Tirpák, Július Stretavský

UTOROK

12. júl féria

 

18.00

HLINNÉ

+ Jozef, Júlia Urban

 

18.30

SOĽ

+ starí rodičia Rybarčák, Červienka

STREDA

13. júl féria

 

6.30

SOĽ

+ Drahoslava Manduľaková, František Hajník, Štefan Polaček

ŠTVRTOK

14. júl féria

 

14.00

HLINNÉ

sobáš

 

18.00

JASTRABIE

ZBP Anna 40 rokov

 

18.30

KOMÁRANY

+ Ján, Jozef, Ján

PIATOK

15. júl Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

 

18.00

HLINNÉ

+ Anna, Jozef, Ján Kováč

18.30

SOĽ

ZBP Dávid Kulman 18 rokov

SOBOTA

16. júl féria

 

18.30

SOĽ

Za pokoj v rodine, ZBP Martinko, Jakubko

NEDEĽA

17. júl 16. nedeľa v cezročnom období C

 

8.00

HLINNÉ

ZBP Miroslav, Miroslav Valo

9.30

SOĽ

ZBP Jakub, Juliana, Jakubko

8.00

JASTRABIE

Za farnosť

9.15

KOMÁRANY

ZBP Zuzana, Ján s rod.