Číslo 15

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 3. júl Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
17.00 spoveď 18.30 HLINNÉ + Michal, Anna, Ján, Mária Bačišin
18.30 SOĽ + z rod. Gnapovej, Haľkove
UTOROK 4. júl féria zo slávnosti
17.30 spoveď 18.30 JASTRABIE + Stanislav Veliký
16.30 spoveď 18.30 KOMÁRANY + z rod. Fedorovej, Leukaničovej
STREDA 5. júl Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
8.00 HLINNÉ ZBP Ján Urban s rod.
9.30 SOĽ ZBP Peter 45 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP deti a vnúčatá s rodinami
ŠTVRTOK 6. júl féria
16.30 spoveď 18.30 SOĽ ZBP rod. Hardoňovej (128)
PIATOK 7. júl féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.30

16.15

Adorácia

16.30

16.15

17.30 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.30 SOĽ Za ruženčiarov
18.30 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.30 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 8. júl féria
18.30 JASTRABIE ZBP a dDSv Ján, Martin
NEDEĽA 9. júl 14. nedeľa v Cezročnom období A
8.00 HLINNÉ Za farnosť
9.30 SOĽ + Ján Bajcura nedožiých 100 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Emília Fečková
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 10. júl féria
18.30 SOĽ + Jozef, Mária, Helena Macko
UTOROK 11. júl Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
17.30 HLINNÉ + z rod. Strednej, Košárovej
18.30 SOĽ + Anna, Mária, Jozef, Jana
STREDA 12. júl féria
6.30 SOĽ ZBP rod. Kocovej
ŠTVRTOK 13. júl féria
17.30 JASTRABIE + z rod. Velikej, Oreničovej
18.30 KOMÁRANY + Marta, Michal, Jozef
PIATOK 14. júl féria
17.30 HLINNÉ + Jozef, Júlia Urban
18.30 SOĽ + z rod. Hardoň, Gajdoš, + Mária Rešetárová
SOBOTA 15. júl Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
18.30 SOĽ ZBP rod. Jačiskovej, Zubkovej
NEDEĽA 16. júl 15. nedeľa v Cezročnom období A
Zbierka na kostol 8.00 HLINNÉ ZBP rod. Značkovej
9.30 SOĽ ZBP Helena 40 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP Marta Sztraková
8.00 KOMÁRANY Za farnosť