Číslo 15

Oznamy

Úmysly apoštolátu modlitby na september: Všeobecný  úmysel: Aby  nebolo  drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane a spravodlivo.

Úmysel našich biskupov: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám.

Odpustová slávnosť v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove bude 5. – 6. septembra. Program na plagátoch.

Na začiatku nového školského roku budeme spolu so žiakmi, študentmi a pedagógmi prosiť o dary Ducha Svätého a požehnanie v našich kostoloch. Soľ – streda 2. 9., Hlinné – štvrtok 3. 9., Jastrabie a Komárany – piatok 4. 9.

Zároveň deti a študentov pozývane k sviatosti zmierenia. Pri sv. omšiach budeme požehnávať školské tašky a iné školské pomôcky. Prineste ich do kostola.

Pozývame Vás na výročia posvätenia kostolov v utorok 1. 9. do Jastrabia a vo štvrtok 3. 9. do Hlinného. Výročie posvätenia chrámu je veľkým sviatkom a nemal by prejsť bez nášho povšimnutia.

V sobotu 5. septembra 2020 budú rekolekcie o 9.30 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.