Číslo 16

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 21. september Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
18.00 SOĽ ZBP Zuzana
UTOROK 22. september féria
17.00 HLINNÉ + Júlia, Martin diakon
18.00 SOĽ + Mária Tirpáková 1. výr.
STREDA 23. september Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
6.30 SOĽ ZBP rod. Kocovej
ŠTVRTOK 24. september féria
17.00 JASTRABIE + Michal Veliký
Od 16.00 sv. spoveď 18.00 KOMÁRANY + rodičia Andrej, Anna, + starí rodičia
PIATOK 25. september féria
17.00 HLINNÉ + Emil, + z rod. Lupčovej, Kocurovej
18.00 SOĽ + Andrej, Mária, Ján, + z rod. Nutárovej
SOBOTA 26. september féria
7.30 SOĽ + Mária Hrunená nedožitých 100 rokov
NEDEĽA 27. september 26. nedeľa v cezročnom období A
8.00 HLINNÉ ZBP Matúš, Michal Kandala
9.15 SOĽ ZBP Marek, Jana, Júlia
9.00 JASTRABIE ZBP Michal, Katarína 20 rokov manželstva
10.30 KOMÁRANY Odpust, za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 14. september Povýšenie svätého Kríža, sviatok
17.00 HLINNÉ + Jozef Lipták
18.00 SOĽ ZBP Maťko
17.00 JASTRABIE + Jozef Klimovský
18.00 KOMÁRANY + Vladimír
UTOROK 15. september Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
9.00 HLINNÉ ZBP Mária 60 rokov
10.30 SOĽ ZBP Katarína Stanková 40 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP rod. Stahorskej
9.15 KOMÁRANY ZBP Marián Lapko
STREDA 16. september Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spom.
6.30 SOĽ ZBP Jozef, Pavol a rodáci kňazi
ŠTVRTOK 17. september féria 
18.00 SOĽ + z rod. Hrehovej, Hruškovej
PIATOK 18. september féria
17.00 HLINNÉ + Michal, Mária Mikloš
18.00 SOĽ + Mária Gapová pohrebná
SOBOTA 19. september féria
7.30 SOĽ ZBP rod. Sotákovej, Iľkovej
NEDEĽA 20. september 25. nedeľa v cezročnom období A
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Ľudmila Žipajová 50 rokov
10.30 SOĽ ZBP Daniela 20 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP Tamara, Barbora, Sofia, Adam
8.00 KOMÁRANY ZBP Mária, Jakub