Číslo 16

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 19. júl féria
18.00 SOĽ ZBP Jana s rod.
UTOROK 20. júl féria
18.00 HLINNÉ + Mária Miklošová
STREDA 21. júl féria
6.30 SOĽ + Vincent, Peter, Mária, Jozef
ŠTVRTOK 22. júl Sv. Márie Magdalény, sviatok
18.00 KOMÁRANY ZBP Anna, Michal Hudacký
17.00 JASTRABIE + Stanislav Veliký pohrebná
PIATOK 23. júl Sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky Európy, sviatok
17.00 HLINNÉ + Michal, Regina, Jozef Jackanin
18.00 SOĽ + Mária, Michal, Helena, Rudolf
SOBOTA 24. júl féria
Z nedele 18.00 HLINNÉ ZBP deti a vnúčatá s rod. Mihal
NEDEĽA 25. júl 17. nedeľa v cezročnom období B
9.15 KOMÁRANY ZBP Marián, Helena Fečová
10.30 SOĽ ZBP rod. Dvorská
8.00 JASTRABIE + Rod. Hladovej
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 26. júl Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
18.00 SOĽ ZBP rod. Kokindová, Voľanská, Žulkovičová
UTOROK 27. júl Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
18.00 HLINNÉ + Ján Farbarik
STREDA 28. júl féria
6.30 SOĽ + Andrej, Mária, Anna Hybala
ŠTVRTOK 29. júl Sv. Marty, spomienka
18.00 JASTRABIE + Ján, Valentín, Ondrej
17.00 KOMÁRANY ZBP Alena, Marián
PIATOK 30. júl féria
17.00 HLINNÉ ZBP Ľudmila
18.00 SOĽ + Anna, Juraj Kopko
SOBOTA 31. júl Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Z nedele 18.00 SOĽ ZBP Marta, Štefan, Anna
NEDEĽA 1. august 18. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ ZBP Róbert, Mária
10.30 SOĽ ZBP Pavol, Zuzana s rod.
8.00 KOMÁRANY ZBP Peter s rod., Jaroslav, Matej
9.15 JASTRABIE + Súrodencov – F. Veliký