Číslo 16

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Mgr. Lukáš Šarišský

&

Mgr. Adriána Demetrová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť manželstvo nech to hlási na farskom úrade.

Pozvánka pre jubilujúcich manželov. Manželia, ktorí v tomto roku slávia svoje 50., 55., 60. a viac ročné jubileum a chcú ho osláviť aj spolu s biskupmi v Košickej katedrále pri spoločnej slávnosti nech sa prihlásia na farskom úrade do 10. 9. 2022. Spoločná slávnosť bude v Košiciach 23. 10 o 15.00 hod.

Detský letný tábor: Všetky deti, vo veku od 6 do 15 rokov, pozývame na letný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 15.-19.08. v Hermanovciach nad Topľou. Počet miest je limitovaný – môžeme zobrať 40 detí. Prihlášky prosíme odovzdať najneskôr do 37. 7.

Pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov, naplánovaného na nedeľu 24. júla, dáva Cirkev možnosť získať za obvyklých podmienok (čiže svätá spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) úplné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov.