Číslo 16

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 18. júl féria
18.30 SOĽ + Juraj, Anna Kopko
UTOROK 19. júl féria
17.30 HLINNÉ + Anna Kandalová 1. výročie
18.30 SOĽ ZBP Marta životné jubileum
STREDA 20. júl féria
6.30 SOĽ + Jolana, Alena, Dominika, Šarlota
ŠTVRTOK 21. júl féria
18.30 JASTRABIE + Stanislav Veliký 1. výročie
17.30 KOMÁRANY + Ján Dupaľ, Marta, František Mašľanka
PIATOK 22. júl Sv. Márie Magdalény, sviatok
17.30 HLINNÉ + Ján Garbiš nedož. 70 rokov
15.30 SOĽ za farnosť
SOBOTA 23. júl Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
18.30 JASTRABIE + Pavol Veliký
NEDEĽA 24. júl 17. nedeľa v cezročnom období C
2. svetový deň starých rodičov a seniorov 9.15 HLINNÉ ZBP Jozef Krok 70 rokov
10.30 SOĽ ZBP Miroslav 40 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Anna 55 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 25. júl Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
18.30 SOĽ ZBP Madlena, Hana a rodičia
UTOROK 26. júl Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
17.30 HLINNÉ + Mária Mičková
18.30 SOĽ + Michal, Anna, Mária Petro
STREDA 27. júl Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
6.30 SOĽ + Helena, Rudolf, Júlia
ŠTVRTOK 28. júl féria
17.30 JASTRABIE + Ján, Mária Kochan
18.30 KOMÁRANY + Ján, Mária Hudacký
PIATOK 29. júl Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka
17.30 HLINNÉ ZBP Marta Kandalová
18.30 SOĽ ZBP Marta, Anna
SOBOTA 30. júl Bl. Zdenky Schelingovej, ľub. spomienka
18.30 SOĽ + Anna Boberová
NEDEĽA 31. júl 18. nedeľa v cezročnom období C
8.00 HLINNÉ ZBP Michaela Kostelníková s rod.
9.30 SOĽ ZBP Anna Fečkovičová 70 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Peter 55 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Pavol, Elena 50 rokov manželstva