Číslo 17

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 2. august féria Porciunkula
Sv. spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + Anna Kandalová pohrebná
18.00 SOĽ + Jozef Višňovský
UTOROK 3. august féria
Sv. spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Michal Fedor pohrebná
Sv. spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Jozef Tokár
STREDA 4. august Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
6.30 SOĽ + Ján, Mária Kopko
ŠTVRTOK 5. august féria
Sv. spoveď 16.30 18.00 SOĽ + Michal Hardoň pohrebná
PIATOK 6. august Premenenie Pána, sviatok 1. piatok 8.30 spoveď chorí
17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 JASTRABIE za ruženčiarov
18.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
SOBOTA 7. august féria
Z nedele 18.00 SOĽ ZBP Adrián 40 rokov
NEDEĽA 8. august 19. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ + Martin diakon
10.30 SOĽ ZBP Anna, Ján Tirpák 60 rokov manž.
9.15 KOMÁRANY ZBP Ján, Helena 40 rokov manž.
8.00 JASTRABIE + Štefan Ritoch
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 9. august Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a muč., patr. Európy
8.00 SOĽ + z rod. Jančo, Labaj, Kostelník
UTOROK 10. august Sv. Vavrincq, diakona a mučeníka, sviatok
8.00 SOĽ vlastný úmysel
18.00 HLINNÉ ZBP Matej 30 rokov
STREDA 11. august Sv. Kláry, panny, spomienka
8.00 SOĽ ZBP Zuzana s rod.
ŠTVRTOK 12. august féria
18.00 JASTRABIE +Ján, Helena, František Veliký
17.00 KOMÁRANY + Michal Fečo
PIATOK 13. august féria
17.00 HLINNÉ + Tomáš Fiľak
18.00 SOĽ + Michal Ferenc 1. výročie
SOBOTA 14. august Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč., spom.
Z nedele 18.00 SOĽ + Eva, Jozef, Mária Hardoň
NEDEĽA 15. august Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
9.00 HLINNÉ ZBP rod. Drabik
10.30 SOĽ ZBP Júlia s rod.
8.00 KOMÁRANY za farnosť
9.15 JASTRABIE ZBP Jozef Kopko