Číslo 17

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

1. august Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a uč. Cirkvi, spom.

Spoveď 16.30

18.30

SOĽ

+ Michal Hardoň

UTOROK

2. august féria Porciunkula

Spoveď od 17.30

18.30

JASTRABIE

+ Božena Gnapová

Spoveď od 16.30

18.30

KOMÁRANY

+ Bohumil Hruška

STREDA

3. august féria

 

6.30

SOĽ

ZBP František Počurek kňaz 60 rokov

ŠTVRTOK

4. august Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Spoveď od 17.00

18.30

HLINNÉ

+ Martin diakon

PIATOK

5. august féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí

16.30

16.15

Adorácia

16.30

16.15

17.30

HLINNÉ

Za ruženčiarov

18.30

SOĽ

Za ruženčiarov

17.30

KOMÁRANY

Za ruženčiarov

18.30

JASTRABIE

Za ruženčiarov

SOBOTA

6. august Premenenie Pána, sviatok

Večeradlo JA

8.00

SOĽ

+ Ján

NEDEĽA

7. august 19. nedeľa v cezročnom období C

 

8.00

HLINNÉ

ZBP Dorotka Marcinčinová

9.30

SOĽ

ZBP Helena 70 rokov

9.15

JASTRABIE

ZBP Marek s rod.

8.00

KOMÁRANY

ZBP Mária

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

8. august Sv. Dominika, kňaza, spomienka

 

18.30

SOĽ

+ Michal, Helena Ferenc

UTOROK

9. august Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a muč., patr. Európy, sv

 

17.30

HLINNÉ

+ Jozef Medvec nedožitých 70 rokov

18.30

SOĽ

+ z rod. Petrovej, Višňovskej, + Ján Kundra

STREDA

10. august Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

 

6.30

SOĽ

ZBP Zuzana

ŠTVRTOK

11. august Sv. Kláry, panny, spomienka

 

17.30

JASTRABIE

+ Michal, Pavol Veliký

18.30

KOMÁRANY

Za nenarodené deti

PIATOK

12. august féria

 

17.30

HLINNÉ

+ Michal, Regina, Jozef, Tomáš

18.30

SOĽ

+ Martin Kelemen pohrebná

SOBOTA

13. august féria

 

18.30

SOĽ

+ Štefan Baník, Valéria Merčáková

NEDEĽA

14. august 20. nedeľa v cezročnom období C

 

8.00

HLINNÉ

ZBP Iveta Ferková 50 rokov

10.30

SOĽ

ZBP Anton Dvorský 55 rokov

8.00

JASTRABIE

ZBP Dominika, Ján, Pavol, Michaela

9.15

KOMÁRANY

ZBP Marcel, Jaroslava, Ľuboš, Lenka s rod.