Číslo 18

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

14. august Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč., spomienka

Zo slávnosti

17.30

JASTRABIE

+ Anna Ivaničová

18.30

HLINNÉ

ZBP Samuel Andrek

UTOROK

15. august Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Prikázaný sviatok

17.30

KOMÁRANY

ZBP rod. Ihnátovej

18.30

SOĽ

+ Juraj, Alžbeta, Júlia, Jačisko

STREDA

16. august féria

 

18.30

SOĽ

+ Zdeno, + Štefan Gnap

ŠTVRTOK

17. august féria

 

6.30

SOĽ

ZBP Helena, Anna, Helena

PIATOK

18. august Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka

 

17.45

HLINNÉ

ZBP Beáta s rod. 50 rokov

18.30

SOĽ

ZBP Helena

SOBOTA

19. august féria

 

18.30

SOĽ

+ Helena Bajcurová nedožitých 90 rokov

NEDEĽA

20. august 20. nedeľa v Cezročnom období A

Zbierka na kostol

8.00

HLINNÉ

ZBP Viera, Martin Palpaš 30 rokov manželstva

9.30

SOĽ

ZBP Anna s rod. 80 rokov

8.00

JASTRABIE

ZBP Peter, Jozef, Daniel, Roman, Jozef, Pavol kňazi

9.15

KOMÁRANY

ZBP Helena s rod.

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

21. august Sv. Pia X., pápeža

 

18.30

SOĽ

+ Jozef Hurný 1. výročie

UTOROK

22. august Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

 

17.45

HLINNÉ

ZBP Lenka Liptáková

18.30

SOĽ

ZBP Ján 50 rokov

STREDA

23. august féria

 

6.30

SOĽ

ZBP Jakub Hric

ŠTVRTOK

24. august Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

 

18.30

JASTRABIE

+ Martin diakon, Dušan

17.45

KOMÁRANY

ZBP Mária, Lukáš s rod.

PIATOK

25. august féria

 

17.45

HLINNÉ

+ Štefan, Anna Kandala

18.30

SOĽ

ZBP rod.Olearníkovej

SOBOTA

26. august féria

 

18.30

SOĽ

+ Anna, Ján Hreha

NEDEĽA

27. august 21. nedeľa v Cezročnom období A

 

8.00

HLINNÉ

ZBP Lucia, Stanislava, Andrea

9.30

SOĽ

ZBP Jozef, Jozef kňazi

9.15

JASTRABIE

Vlastný úmysel

8.00

KOMÁRANY

Za farnosť