Číslo 18

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Ivanko & Jana Kolpáková

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to hlási na farskom úrade.

Pozvánka pre jubilujúcich manželov. Manželia, ktorí v tomto roku slávia svoje 50., 55., 60. a viac ročné jubileum a chcú ho osláviť aj spolu s biskupmi v Košickej katedrále pri spoločnej slávnosti nech sa prihlásia na farskom úrade do 10. 9. 2022. Spoločná slávnosť bude v Košiciach 23. 10 o 15.00 hod.

Synoda – Rozlišovanie a rozhodovanie