Číslo 19

Oznamy pre 19. číslo infolistu.

Od 1. septembra dôjde k zmene telefónneho čísla na farský úrad z dôvodu zrušenia pevnej linky dávame do pozornosti nové telefónne čísla. Nové telefónne čísla namiesto pevnej linky: farár: 0948 137 036, kaplán: 0948 386 739. Nové telefónne čísla nájdete vždy v hlavičke infolistu.

Odpustová slávnosť v Bazilike minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou 7. – 8. 9. 2019. Hlavnú sv. omšu bude celebrovať J. E. Mons. kardinál Jozef Tomko. Program slávnosti aj deviatnika pred slávnosťou nájdete na plagátoch v kostoloch.

Stretnutie birmovancov a rodičov bude 5. 9. po sv. omši v Soli.

Začiatok školského roku: Veni sancte + Požehnanie aktoviek.: v piatok 6. 9. na začiatku sv. omší

Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 15. 9. 2019

Slávnosť 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Srdečne Vás pozývame na Slávnosť 400 výročia smrti sv. Košických mučeníkov 7. septembra 2019 o 9.00 hod. do katedrály sv. Alžbety Uhorskej. Slávnosť začne Fatimskou sobotou pod vedením pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča o 9.00 hod. O 10.00 hod. začne slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Deň tretieho Národného pochodu za život je na dosah. Uskutoční sa už o mesiac, 22. septembra 2019 v Bratislave. V niekoľkých mailoch Vám postupne poskytneme dôležité informácie. Na úvod dve novinky: 1.) miestom zhromaždenia Národného pochodu nebude Námestie SNP, ale Námestie slobody. 2.) nedeľné dopoludňajšie sv. omše podľa diecéz budú nahradené spoločnou sv. omšou v Inchebe o 10:00 za účasti všetkých biskupov.
PARKOVANIE. Bez ohľadu na to, či prídete

do Bratislavy v sobotu alebo v nedeľu, odporúčame využiť parkovisko v areáli Incheby, bezprostredne pri moste SNP. Či už prídete do Bratislavy autobusom alebo autami, veľmi nám pomôže, ak sa zaregistrujete na tomto linku: 

https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/  
UBYTOVANIE: ponúkame Vám lacné ubytovanie v školách. Viac na tomto linku:  https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/