Číslo 19

Oznamy

Veni sancte na začiatku školského roka bude v piatok 3. 9. na začiatku sv. omší s požehnaním školských aktoviek.

Odpustová slávnosť v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou 4. -5. septembra. Od 27. 8. je každý deň večer o 18.30 (okrem nedele) deviatnik pred slávnosťou. Celý program nájdete na plagátoch.

Úmysly apoštolátu modlitby na september: Všeobecný  úmysel: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.

Úmysel našich biskupov: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti.

Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 19. 9. 2021.

Prihlasovanie na sviatosť birmovania:

Prihlášky na birmovku pre ôsmakov (od septembra) a starších si môžete vyzdvihnúť s sakristiách kostolov a vyplnenú odovzdať do 19. 9. 2021 kňazovi po sv. omši alebo osobne na fare.

Celodiecézne rekolekcie k úcte sv. Košických mučeníkov budú v sobotu 4. 9. 2021 o 9:30 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Komunita Emanuel s UPeCe PO, UPeCe KE, ACM KE pozýva mladých ľudí prihlásiť sa do Evanjelizačnej školy sv. Ondreja – EŠO, ktorá je  zameraná na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít. Formácia bude počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci. Bližšie info. nájdete na webe alebo facebooku.

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU v Ružomberku Vás pozývajú na Formačný kurz teológie tela “Povolanie k láske”. Počas šiestich víkendov od októbra 2021 do júna 2022 (ak to pandemická situácia dovolí) striedavo na západe (pri Trenčíne) alebo na východe Slovenska (pri Spišskej Novej Vsi). Kurz formou duchovných obnov, ktoré sú zamerané na formáciu podľa katechéz sv. Jána Pavla II. teológie tela. Prihlasovanie do 10. 9. Podrobné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdete na www.mskw.sk  a na našom Facebooku.