Číslo 19

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 30. august féria
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ Za duše, na ktoré si nik nespomína
18.00 SOĽ + Anna Kopková
UTOROK 31. august féria
Spoveď 17.00 18.00 KOMÁRANY ZBP Hanka
18.00 SOĽ + Mária Gnapová
STREDA 1. september féria 7. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE Výročie posviacky

ZBP Jozef, Peter, Daniel, Roman, Jozef, Pavol kňazi

ŠTVRTOK 2. september féria
Spoveď 16.30 18.00 SOĽ + Juliana Hybalová
PIATOK 3. september Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka

1. piatok 8.30 spoveď chorí

15.45

16.00

Adorácia

16.00

15.45

18.00 HLINNÉ Výročie posviacky za ruženčiarov
17.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
SOBOTA 4. september féria
Večeradlo 8.00 SOĽ ZBP František, Katarína, Jozef
15.30 SOĽ sobáš
NEDEĽA 5. september 23. nedeľa v cezročnom období B
8.00 HLINNÉ + Ján, Helena, Alenka, Ján Kandala
10.30 SOĽ + Renáta Lapčaková 10. výr.
8.00 KOMÁRANY za farnosť
9.15 JASTRABIE ZBP novomanželia Dominika, Pavol
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 6. september Výročie posviacky Košickej Katedrály, sviatok
18.00 SOĽ ZBP Jozef, Pavol kňazi
UTOROK 7. september Sv. Košických mučeníkov, spomienka
18.00 SOĽ + Ondrej, Mária, Ján, + z rod. Nutárovej
STREDA 8. september Narodenie Panny Márie, sviatok
17.00 HLINNÉ + Ján, Mária, Jozef Gnap
18.00 SOĽ ZBP František kňaz
18.00 KOMÁRANY + Bartolomej Monok
17.00 JASTRABIE + Helena Sukovská
ŠTVRTOK 9. september féria
6.30 SOĽ + z rod. Hrunenej, Kropkovej
PIATOK 10. september féria
17.00 HLINNÉ + Anna, Jozef Krivák
18.00 SOĽ + Jozef Dragoň, + z rod. Jozef Stoj
SOBOTA 11. september féria
Z nedele 18.00 SOĽ ZBP rod. Törökovej (Jozef)
NEDEĽA 12. september 24. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ za farnosť
10.30 SOĽ ZBP Magda Pavlová s rod.
9.15 KOMÁRANY ZBP Pavol Fedorčák s rod.
8.00 JASTRABIE ZBP Mária Bubnárová