Číslo 19

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dávid Keselica  & Veronika Bubnárová

***

Ing. Martin Demčák Mgr. Ivana Miklošová

***

Mgr.Patrik Ihnát Ing. Viera Miklošová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to hlási na farskom úrade.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 2. 9. po sv. omši v Soli. Pozývame Vás, milí birmovanci, k sv. spovedi už tento prvopiatkový týždeň, aby ste tak začali intenzívnu prípravu na prijatie sviatosti birmovania.

Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 18. 9. 2022.

Celodiecézne rekolekcie k úcte sv. Košických mučeníkov budú v sobotu 3. 9. 2022 o 9:30 fatimská sobota po nej sv. omša v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Veni sancte na začiatku školského roka bude vo štvrtok 8. 9. na začiatku sv. omší s požehnaním školských aktoviek.

Odpustová slávnosť v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou 10. – 11. septembra. Info. na plagátoch.

Úmysly apoštolátu modlitby na september: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť. Úmysel našich biskupov: Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory a podriadenosti Božej vôli.