Číslo 19

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 29. august Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
15.00 HLINNÉ Sobáš s omšou
17.00 spoveď 18.30 SOĽ Poďakovanie za 75 rokov života
UTOROK 30. august féria
17.00 spoveď 18.30 HLINNÉ + Irena, Pavel Babenský
18.30 SOĽ + Jozef Hurný pohrebná
STREDA 31. august féria
6.30 SOĽ ZBP Anna Demčáková s rod.
ŠTVRTOK 1. september féria 8. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva
17.30 spoveď 18.30 JASTRABIE + Michal, Anna Výročie posviacky
16.30 spoveď 18.30 KOMÁRANY + Michal Fečo
PIATOK 2. september féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.30

16.15

Adorácia

16.15

16.30

17.30 HLINNÉ + Ján, Mária Gnap
18.30 SOĽ Za ruženčiarov
18.30 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.30 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 3. september Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Večeradlo 8.00 HLINNÉ Za ruženčiarov Výročie posviacky
NEDEĽA 4. september 23. nedeľa v cezročnom období C
8.00 HLINNÉ +Jozef, + z rod.Strednej, Babjakovej
9.30 SOĽ ZBP Danka, Matej
9.15 JASTRABIE ZBP Mária 50 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Helena, Marián Fečo
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 5. september féria
18.00 SOĽ + Drahoslava Manduľaková 1. výročie
UTOROK 6. september Výročie posviacky katedrály sv. Alžbety v Košiciach, sviat.
17.00 HLINNÉ + Michal, Mária Hrunený
18.00 SOĽ + Juliana Hybalová
STREDA 7. september Sv. Košických mučeníkov, spomienka
6.30 SOĽ ZBP Miroslav, Anna s rod.
ŠTVRTOK 8. september Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
17.00 HLINNÉ + Ján, Mária, Ján
18.00 SOĽ Poďakovanie za maturantov
17.00 JASTRABIE + z rod. Mikuláš, Pavol Hlad
18.00 KOMÁRANY + z rod. Fedorovej, Fedorkovej
PIATOK 9. september féria
17.00 HLINNÉ + Pavlína Mitaľová 1. výročie
18.00 SOĽ + z rod. Ivaničovej, Višňovskej
SOBOTA 10. september féria
15.00 SOĽ Sobáš s omšou
16.30 SOĽ Sobáš s omšou
NEDEĽA 11. september 24. nedeľa v cezročnom období C
8.00 HLINNÉ + Andrej, + z rod. Kolpakovej
10.30 SOĽ ZBP rod Hardoňovej (128)
9.15 JASTRABIE ZBP Milan Valčo
8.00 KOMÁRANY ZBP Kristínka, Dávid, Adam, Dominik, Sebastián