Číslo 19

Rozpis omší v období 2. – 15. septembra.

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

2. september féria

Sv. spoveď od 17.00

18.30

HLINNÉ

+ Júlia Kandalová

 

18.30

SOĽ

ZBP Jozef, Mária Voľanský

UTOROK

3. september Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. spoveď od 16.30

18.30

KOMÁRANY

+ Stanislav

Sv. spoveď od 17.30

18.30

JASTRABIE

+ Juraj Kopko

STREDA

4. september féria

 

18.30

SOĽ

+ Vladimír

ŠTVRTOK

5. september féria

Sv. spoveď od 17.00

18.30

SOĽ

ZBP Jozef Šopiak s rod.

PIATOK

6. september Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety, sviat

16.30

16.15

Adorácia

16.30

16.15

17.30

HLINNÉ

Za ruženčiarov

18.30

SOĽ

Za ruženčiarov

17.30

KOMÁRANY

Za ruženčiarov

18.30

JASTRABIE

Za ruženčiarov

SOBOTA

7. september Sv. košických mučeníkov, spomienka

 

10.00

KOŠICE

Sv. omša 400. výročie smrti Košických muč.

 

16.00

SOĽ

Sobáš bez omše

Z nedele

18.30

KOMÁRANY

ZBP rod. Jána Hudackého

NEDEĽA

8. september 23. nedeľa v období cez rok C

 

8.00

HLINNÉ

ZBP Margita

9.30

SOĽ

ZBP František 40 rokov

8.00

JASTRABIE

Za farnosť

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

9. september féria

 

18.30

SOĽ

+ Adriana

UTOROK

10. september féria

 

17.30

HLINNÉ

+ Mária Tabaková

 

18.30

SOĽ

+ Mária Tirpáková

STREDA

11. september féria

 

18.30

SOĽ

ZBP Mária, Mária

ŠTVRTOK

12. september Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka

 

17.30

JASTRABIE

+ Mária Hladová

18.30

KOMÁRANY

+ Mária, Ján Hudacký

PIATOK

13. september Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

 

17.30

HLINNÉ

+ Ján, Júlia Pižont

 

18.30

SOĽ

ZBP Janka, Anna, Nikola s rod.

SOBOTA

14. september Povýšenie Svätého kríža, sviatok

 

7.30

HLINNÉ

ZBP Ján, Mária, Anna

 

8.30

SOĽ

ZBP František Macko

 

7.30

JASTRABIE

+ Anna Medvecová ruž.

 

8.30

KOMÁRANY

ZBP Andrej, Mária

NEDEĽA

15. september Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

 

8.00

HLINNÉ

ZBP Mária, Henrieta, Miroslava 25 rokov

9.30

SOĽ

ZBP Juraj Tomáš 90 rokov

9.15

JASTRABIE

+ Ján, Mária

8.00

KOMÁRANY

ZBP Amálka, Alžbetka