Číslo 2

Oznamy

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Mackanič

&

Mária Compeľová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25. januára sme zvlášť pozvaní k modlitbe za jednotu kresťanov.