Číslo 2

Oznamy

Dobrá novina 2021. Prispieť budete môcť do pripravených krabičiek počas vianočných sviatkov.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše:

Komárany: 6., 8., a 9. 1. po sv. omšiach, Hlinné: 8., 9., a 14. 1. po sv. omšiach.

Zbierka na charitu (december): Soľ 127, Jastrabie 66,-€

Zbierka Jasličky: (1. vianočný deň): Soľ 122, Hlinné 175, Jastrabie 43, Komárany 105,-€

Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 9. 1. po sv. omši v Soli.

Výzva pre mladých, ktorí uvažujú uzavrieť manželstvo v roku 2022. Odporúčame Vám absolvovať prípravu na manželstvo tzv. školu snúbencov už počas spoločného chodenia, ako prípravu na spoločný život. Informácie o kurzoch nájdete na internete, na stránkach centier pre rodinu, alebo diecéznych stránkach. Viac info aj na fare.

Štatistika za rok 2021

Krsty: 28 – chlapci 13, dievčatá 15,

Hlinné 7, Rudlov 1, Komárany 2, Jastrabie 2, Soľ 13, z inej farnosti 3

Sobáše: Hlinné 2, Soľ 6, Spolu 8

Pohreby:

       muži ženy spolu

Hlinné        3       3       6

Komárany 4        1       5

Jastrabie  1         2        3

Rudlov     0         1        1

Soľ          11        9        20

Spolu      19       16       35

1. sv. prijímanie:

Komárany 1         2         3

Hlinné       3        0          3

Soľ           6          2          8

Spolu      10         4         14