Číslo 2

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 2. január Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, bisk. a uč. Cirkvi, sp
17.00 HLINNÉ + Jana Babenská
18.00 SOĽ Za farnosť
UTOROK 3. január Najsvätejšieho mena Ježiš, ľub. spomienka
17.00 JASTRABIE + František, Milan
18.00 KOMÁRANY + Bartolomej
STREDA 4. január féria
18.00 SOĽ + Anna, Ján Fečo
ŠTVRTOK 5. január féria 8.30 spoveď chorí
6.30 SOĽ + Ján
PIATOK 6. január Zjavenie Pána, slávnosť
9.15 HLINNÉ ZBP Anna, Jozef Jurov
10.30 SOĽ ZBP Peter s rod.
10.15 JASTRABIE Za farnosť
9.00 KOMÁRANY ZBP Jarmila Monoková 70 rokov
SOBOTA 7. január féria
Večeradlo HL 18.00 SOĽ ZBP Martina, Jolana, Mária, Martin
NEDEĽA 8. január 2. nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána A
9.15 HLINNÉ ZBP rod. Papcunovej, Tabakovej, Dugovskej
10.30 SOĽ ZBP Ján, Anna Voľanský
9.00 JASTRABIE ZBP Alexander 18 rokov
10.15 KOMÁRANY Za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 9. január féria
18.00 SOĽ +r. Hrehovej, Hruškovej, Banikovej, Pavlinovej
UTOROK 10. január féria
17.00 HLINNÉ + Eva, Jozef Hajnik
18.00 SOĽ + František, Michal Višňovský
STREDA 11. január féria
6.30 SOĽ + Adriana, Ľubomír
ŠTVRTOK 12. január féria
18.00 JASTRABIE + z rod. Ivaničovej, + Mária Balážová
17.00 KOMÁRANY + Jozef Ihnát 1. výročie
PIATOK 13. január féria
17.00 HLINNÉ + Štefan, Anna, Margita, Matej
18.00 SOĽ + Jozef, Jozef, Mária, Helena Macko
SOBOTA 14. január féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Chochlovej
NEDEĽA 15. január 2. nedeľa v cezročnom období A
9.15 HLINNÉ + Štefan, Štefan
10.30 SOĽ Za farnosť
10.15 JASTRABIE + Pavol Stahorský
9.00 KOMÁRANY ZBP Matej 30 rokov