Číslo 20

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 11. september féria
18.00 SOĽ ZBP pomoc a uzdravenie Márie
UTOROK 12. september Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka
17.15 HLINNÉ Za pútnikov do Fatimy a Lúrd
18.00 SOĽ ZBP Mária Bubnárová
STREDA 13. september Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
11.00 SOĽ Za pútnikov do Fatimy a Lúrd
ŠTVRTOK 14. september Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
Zo slávnosti 17.00 JASTRABIE ZBP Mária, Jozef Tokár 30 rokov manželstva
18.00 KOMÁRANY ZBP Anna s rod.
PIATOK 15. september Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť
8.00 HLINNÉ + Michal, Regina, Jozef, Tomáš
9.30 SOĽ ZBP Madlena, Hana a rodičia
SOBOTA 16. september Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spom.
14.30 SOĽ Sobáš
15.30 SOĽ Sobáš s omšou
18.00 JASTRABIE ZBP Jozef, Helena 60 rokov manželstva
NEDEĽA 17. september 24. nedeľa v Cezročnom období A
8.00 HLINNÉ ZBP bohuznáma rodina
10.30 SOĽ ZBP Kristína Hardoňová 65 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP rod. Šimáková
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 18. september féria
18.00 SOĽ ZBP Marta, Anna
UTOROK 19. september féria
18.00 HLINNÉ + Anna Urbanová (1928)
STREDA 20. september Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a spol., muč., spom.
6.30 SOĽ + Dušan, Pavol, Martin Kelemen
ŠTVRTOK 21. september Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
17.15 JASTRABIE + Ján 20 výročie
18.00 KOMÁRANY + Vladimír
PIATOK 22. september féria
17.15 HLINNÉ + Ján, Júlia Pižont
18.00 SOĽ ZBP Renáta s rod.
SOBOTA 23. september Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Zuzana 75 rokov
NEDEĽA 24. september 25. nedeľa v Cezročnom období A
Zbierka na kostol 10.30 HLINNÉ ZBP Vladka 30 rokov
9.15 !!! SOĽ ZBP Ján Tarkanič 90 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP Helena Veliká 80 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Marek, Mária s rod.