Číslo 20

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 23. november féria
18.00 SOĽ ZBP Michaela Polanská
UTOROK 24. november Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spol., muč., spomienka
17.00 HLINNÉ + Helena Kalafová 1. výročie
18.00 SOĽ + Helena, + z rod. Tomášovej
STREDA 25. november féria
18.00 SOĽ ZBP Katarína 40 rokov
ŠTVRTOK 26. november féria
17.00 JASTRABIE + z rod. Bačišin, Demeter
18.00 KOMÁRANY + Mária Lapková 1. výročie
PIATOK 27. november féria
17.00 HLINNÉ + Jozef Jurov
18.00 SOĽ ZBP Anna, Jozef, Jozef
SOBOTA 28. november féria
Z nedele 17.00 HLINNÉ + Anna, Jozef Krivák
18.00 SOĽ ZBP Marta, Anna, Františka s rod.
NEDEĽA 29. november 1. adventná nedeľa rok B
Zbierka na charitu 9.00 HLINNÉ ZBP rod. Molčan, Kandala, Tlumač, Janka s rod.
10.30 SOĽ ZBP Martina, Jolana
9.15 JASTRABIE + Anna Bartková r.
8.00 KOMÁRANY ZBP Helena, Marián Fečo
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 16. november féria
18.00 SOĽ +Andrej, Jozef
UTOROK 17. november Sv. Alžbeta Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
17.00 HLINNÉ + Michal, Anna, Ján, Mária Bačišin
18.00 SOĽ + Anna, Ján, Ladislav, Jaroslav
STREDA 18. november féria
18.00 SOĽ + Mária Zavadová
ŠTVRTOK 19. november féria
17.00 KOMÁRANY + Anna, Michal, Michal
18.00 JASTRABIE + Mária, Michal Stredný
PIATOK 20. november féria
17.00 HLINNÉ + Juraj Glod
18.00 SOĽ + Jozef Maťašovský 1. výročie
SOBOTA 21. november Obetovanie Panny Márie
Z nedele 17.00 HLINNÉ + Jozef, Anna Kovalčík
18.00 SOĽ + Štefan
NEDEĽA 22. november Krista Kráľa, slávnosť
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Michal Urban 80 rokov
10.30 SOĽ Za farnosť
8.00 JASTRABIE + Jozef, Martin Sedlák
9.15 KOMÁRANY ZBP Barborka, Pavlínka, Aďka, Simonka