Číslo 20

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Kohút & Andrea Stredná

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

Na sviatok Povýšenia Sv. Kríža aj na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme upravili program sv. omší tak, aby ste podľa možností, mohli čo najviac sledovať prenosy z návštevy Svätého Otca. Využite možnosti byť na sv. omšiach či už v našej farnosti alebo v okolitých farnostiach (napr. Bazilika Vranov.)

Odchod autobusu do Šaštína bude 14. 9. o 22.00 z Vranova-Juh, cca 22.10 autobusová zastávka Soľ, 22.15 autobusová zastávka Hlinné.

Príchod pápeža na Slovensku bude sprevádzaný zvonením zvonov. V nedeľu 12. septembra 2021 o 15:30 sa na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za pápeža Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Zvony budú zvoniť vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska, rozhodli biskupi Slovenska. Ide o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi a duchovného otca viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete.

Základné info. pre účastníkov stretnutia s pápežom v Prešove. Doprava: 14. 9. rátajte s obmedzenou dopravou. Informácie o doprave v Prešove a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Lumen na frekvencii 92,9 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní parkovísk. Pravidelná a posilnená doprava (autobusy/vlaky) Pre pútnikov bude posilnená autobusová a vlaková doprava. Odporúčane návštevníkom využiť hromadnú dopravu. Osobná doprava: Záchytné parkoviská so zabezpečenou BEZPLATNOU KYVADLOVOU DOPRAVOU budú na diaľnici D1 – úsek Prešov-Juh (od Košíc) s označením P-DIAĽNICA KE, na diaľnici D1 – úsek Prešov-Západ (od Popradu) s označením P-DIAĽNICA PP, vo Veľkom Šariši (P14-AUTO, P15-AUTO) a v Malom Šariši (P11-AUTO). Z týchto bude premávať kyvadlová doprava na zastávku Prešovská́ univerzita. na Ul. 17. novembra od 00:00 do 07:30 hod.

Po skončení bude KYVADLOVÁ DOPRAVA zo zastávky Prešovská univerzita premávať spať na parkoviská. V Prešove budú zabezpečené ďalšie záchytné parkoviská pre osobné autá. Z parkovísk v meste bude premávať BEZPLATNÁ HROMADNÁ DOPRAVA. Výstupná zastávka je Čierny most. Všetky parkoviská, okrem podzemného parkoviska OC Novum Prešov, sú BEZPLATNÉ.

Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 19. 9. 2021.

Prihlasovanie na sviatosť birmovania:

Prihlášky na birmovku pre ôsmakov (od septembra) a starších si môžete vyzdvihnúť s sakristiách kostolov a vyplnenú odovzdať do 19. 9. 2021 kňazovi po sv. omši alebo osobne na fare.

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

Informácie do farností VIII.

Očkovaní budete vstupovať do areálu štadióna cez vstupy č. 2,3 a 4.

OTP: s negat. testom alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, v areáli štadióna budú pre vás vyhradené sektory a budete mať aj samostatný vstup a to vstup č. 1.

Prosíme, rešpektujte pokyny a usmernenia usporiadateľov, ktorí vás budú navigovať do jednotlivých sektorov. V sektoroch pre OTP bude potrebné zachovať protipandemické opatrenia (rozostupy, rúška, dezinfekcia rúk). Sektory pre OTP sa budú zapĺňať až po 12.00 hodine. Táto skupina OTP nebudú môcť ísť na svätú omšu na záložnú plochu, keďže sme povinní zamedziť zmiešavaniu účastníkov.

QR kód je vstupenka na stretnutie. Zaregistrovaným účastníkom systém automaticky posiela mail s potvrdením registrácie. Následne sa údaje preverujú v systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia poslaná mailom vstupenka s QR kódom. Veríme, že v nedeľu už všetci budete mať svoju vstupenku. Ak niekomu prišiel mail so zamietnutým stanoviskom NCZI kvôli chybe ich systému, nech kontaktuje call centrum, ktoré pomôže opraviť zápis. +421 222 200 075 (pon – pia 8:30h – 16:30h)

Bezpečnosť: Pripomíname, že na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami, podobne ako na letiskách. (Teda kontrola osoby a batožiny. Jedlo môžete mať, ale upozorňujeme vás, aby ste nebrali so sebou nožíky a ostré predmety). Prosíme Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu. Zakázaný je vstup so psom.

Zatvorenie areálu je z bezpečnostných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda štadióna Lokomotívy o 15.00, Luníka IX. o 14.00.

Doprava, parkovanie, kyvadlová doprava a MHD v Košiciach zdarma.

Opäť pripomíname, že dňa 14. septembra bude na území Košíc obmedzená doprava. Preto vodičov žiadame, aby ste sa ani nesnažili dostať sa bližšie k štadiónu, ale aby ste využili záchytné parkoviská. Informácie o doprave v Košiciach a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Slovensko na frekvencií 96,6 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní parkovísk pre autobusy a autá.