Číslo 20

Oznamy

Stretnutie birmovancov a rodičov bude v piatok 16. 9. po sv. omši v Soli. Pozývame Vás, milí birmovanci, k intenzívnej príprave na prijatie sviatosti birmovania čo najčastejším prijímaním Eucharistie.

Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 18. 9. 2022.

Jesenné kántrové dni: streda (21.9.), piatok (23.9.) a sobota (24.9.). Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Spoveď birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a príbuzných bude v týždni od 19. do 24. 9. vždy hodinu pred sv. omšou poprípade po sv. omši. Prosíme nenechávajte si spoveď až na sobotu. V nedeľu 25. 9. pri sv. omši o 9.00 hod. udelí Msgr. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, sviatosť birmovania. Srdečne Vás na túto slávnosť pozývame. Prosíme Vás, aby ste miesto v kostole nechali pre birmovancov, birmovných rodičov a ich príbuzných.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2022 o 17.00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77, Prešov. Stretnutie povedie o. Peter Majerník – misionár v Tanzánii.

Slávka Kolesárová – koordinátorka a koordinačný tím Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom, 0905 288 845.

5. ročník bioetickej konferencie Aj lekárnik má dušuBude sa konať v Košiciach, vo veľkej aule Teologickej fakulty KU, v sobotu 24. septembra 2022.

Zámerom konferencie je rozširovať obzory lekárnickej profesie a napomôcť ich permanentnej formácii, aby dokázali správne rozlišovať i konať v spleti bioetických dilem.

Prednášajúci:  Małgorzata Prusak, prezidentka Asociácie katolíckych farmaceutov Poľska, popíše hlavné bioetické dilemy farmaceuta a predstaví činnosť poľskej Asociácie katolíckych farmaceutov, ktorá v tomto roku slávi 30. rokov svojej činnosti.

Štefan Žarnay, pôsobiaci v Ríme, sa multidisciplinárne venuje problematike manželstva a rodinného života. Na konferencii predstaví vnútornú povahu antikoncepcie v protiklade k vnútornej povahe lásky. Registráciu treba vykonať mailom edilekaren@gmail.com  do 21. septembra 2022.