Číslo 20

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 12. september Najsvätejšieho mena Mária, ľubovoľná spomienka
18.00 SOĽ + z rod. Draveckej, Dragulovej
UTOROK 13. september Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.
18.00 SOĽ + Mária Pavlová 20 rokov
STREDA 14. september Povýšenie svätého Kríža, sviatok
17.00 HLINNÉ + Anna, Ján, + z rod. Jurovej
18.00 SOĽ ZBP Matej, Jozef
ŠTVRTOK 15. september Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
9.00 HLINNÉ + z rod. Kalafovej, Bencovej
10.30 SOĽ ZBP Anna Macáková 70 rokov
8.00 JASTRABIE + Ján, Valentín, Ondrej
9.15 KOMÁRANY + Mária Fedorová
PIATOK 16. september Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spom.
17.00 HLINNÉ + Pavlína Bezeková
18.00 SOĽ + Ján, Anna Gdovin
SOBOTA 17. september féria
18.00 SOĽ Za pokoj v rodine a ZBP Martinko, Jakubko
NEDEĽA 18. september 25. nedeľa v cezročnom období C
Zbierka na Rádio Lumen 9.00 HLINNÉ ZBP Pavol Hybala
10.30 SOĽ Za farnosť
9.15 JASTRABIE + Mária, Andrej
8.00 KOMÁRANY ZBP Šimon, Jaroslav
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 19. september féria
18.00 SOĽ + Jozef, Andrej, Ján, Anna
UTOROK 20. september Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoloč, muč., spom.
17.00 HLINNÉ + Michal, Mária Mikloš
18.00 SOĽ + z rod. Hardoň, Gajdoš, + Mária Rešetárová
STREDA 21. september Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
18.00 SOĽ ZBP Monika 40 rokov
ŠTVRTOK 22. september féria
17.00 JASTRABIE + Jozef, Martin
18.00 KOMÁRANY + Martin Paľko
PIATOK 23. september Sv. Pia s Pietrelciny, kňaza, spomienka
17.00 HLINNÉ ZBP Mária Macková 30 rokov
18.00 SOĽ ZBP Marek s rod.
SOBOTA 24. september féria
18.00 JASTRABIE + z rod. Andrej Veliký
18.00 SOĽ ZBP Gabriela s rod.
NEDEĽA 25. september 26. nedeľa v cezročnom období C
Zbierka na kostol 11.00 HLINNÉ ZBP Anna, Patrícia, Petra
9.00 SOĽ birmovka
10.30 KOMÁRANY ZBP Mária