Číslo 20

Oznamy

Bodka za prázdninami. Pozývame Vás spoločne poďakovať za prázdniny priateľským posedením pri fare v nedeľu 10. 9. začiatok o 15.00 hod.

Pútnici do Lúrd a Fatimy v stredu 13. bude autobus pristavený pred farou už o 10.30, o 11.00 bude sv. omša, odchod autobusu o 11.30 cez Hlinné, Prešov do Košíc.

Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 15. 9.

Jesenné kántrové dni: streda, piatok a sobota (20., 22. a 23. 9.) Obsah: Poďakovanie za úrodu.

Zapisovanie úmyslov Soľ utorok 12. 9. po sv. omši.