Číslo 20

Oznamy pre 20. číslo infolistu.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Iľko & Simona Jurečková

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

Jesenné kántrové dni: streda (18.9.), piatok (20.9.) a sobota (21.9.). Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Spoveď birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a príbuzných bude v týždni od 23. do 27. 9. vždy hodinu pred sv. omšou poprípade po sv. omši. Prosíme nenechávajte si spoveď na piatok. V sobotu 28. 9. pri sv. omši o 11.30 hod. udelí Msgr. Marek Forgáč, pomocný košický biskup, sviatosť birmovania. Srdečne Vás na túto slávnosť pozývame. Prosíme Vás, aby ste miesto v kostole nechali pre birmovancov, birmovných rodičov a ich príbuzných.

V nedeľu 29. septembra o 10.30 hod. Vás pozývame do Komáran

na odpustová slávnosť ku cti sv. Michala archanjela.

Celodiecézna púť do Obišoviec. Náš dekanát má na starosti prípravu večeradla počas arcidiecéznej púte 5. – 6. októbra 2019. Večeradlo bude v sobotu so začiatkom o 15.30 hod., ak máte záujem zúčastniť sa prihláste sa v sakristiách.

Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Každý, kto sa zaregistruje na internetovej stránke www.miliondeti.sk do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi. Viac informácií na modrých plagátoch a letáčikoch, ktoré si môžete zobrať. Sú na nich aj tajomstvá ruženca svetla pre deti. Pozdravuje vás a k modlitbe pozýva pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na
pravidelné mesačné  stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2019  o 17.hodine v Kostole sv. Jozefa v Prešove

(Františkáni – kaplnka relikvii svätých).

Stretnutie spojené so sv. omšou povedie

o. Martin Rečlo –  riaditeľ ACR v Košiciach.