Číslo 21

Oznamy

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele.

Spovedanie pred Vianocami v tejto dobe nemôžeme realizovať formou hromadnej sv. spovede, preto využite možnosť na prijatie sviatosti zmierenia počas obdobia adventu.

Prosíme Vás, aby ste sa už doma dobre pripravili na prijatie sv. zmierenia.

Spovedanie chorých pred Vianocami (aj prvopiatkových). Ak máte doma chorých, ktorí chcú prijať pred sviatkami sviatosť zmierenia nahláste ich do 13. 12. v sakristiách kostolov. Spovedať budeme v piatok 18. 12. dopoludnia.

Stretnutie detí a rodičov – príprava na 1. sv. prijímanie bude v nedeľu 13. 12. po sv. omši v Soli.

Od 9. do 16. 12. budú v našej farnosti rorátne (mariánske ranné sv. omše). Pozývame na nich celé rodiny. Skorý ranný čas obetujme ako čas prípravy v našich rodinách na Vianočné sviatky.

Zimné kántrové dni: streda, piatok a sobota (9., 11. a 12. 12.) Záväzný je jeden deň. Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov

a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.

Úmysly apoštolátu modlitby na december: Všeobecný: Aby sme svojosobný vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby.

Úmysel KBS: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali vieru mladším generáciám.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše: Hlinné pondelok 7. 12. po sv. omši.