Číslo 21

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 7. december Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
Zo slávnosti 17.00 HLINNÉ + z rod. Nemčíkovej, Pavol, Anna
18.00 SOĽ ZBP Anna, Matej
UTOROK 8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Prikázaný sviatok 17.00 HLINNÉ ZBP Matúš s rod.
18.00 SOĽ ZBP Janka, Anna, Nikola s rod.
17.00 JASTRABIE Za farnosť
18.00 KOMÁRANY ZBP Róbert – kňaz
STREDA 9. december féria
6.30 SOĽ + Anna Bačišinová
ŠTVRTOK 10. december féria
6.30 JASTRABIE + Viera Veliká
6.30 KOMÁRANY + Marián Ivan ruž.
PIATOK 11. december féria
6.30 HLINNÉ + Andrej Kolpák
6.30 SOĽ + Anna, Ján, Milan Frajter
SOBOTA 12. december féria
Z nedele 17.00 HLINNÉ + z rod. Kalafovej, Ján, Mária, Jozef
18.00 SOĽ ZBP Matej, Radoslava
NEDEĽA 13. december 3. adventná nedeľa rok B
Zbierka Rádio Lumen 9.00 HLINNÉ Za farnosť
10.30 SOĽ ZBP Ján s rod.
9.15 JASTRABIE ZBP Mária Veliká
8.00 KOMÁRANY ZBP rod. Hakošovej
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 30. november Sv. Ondreja, apoštola, sviatok patróna arcidiecézy
18.00 SOĽ + Ondrej Kňaz
UTOROK 1. december féria
17.00 HLINNÉ +Mária Miklošová pohrebná
18.00 SOĽ + z rod. Boberovej
STREDA 2. december féria
17.00 JASTRABIE + Anna, Ján Mikloš
18.00 KOMÁRANY + Michal Fečo
ŠTVRTOK 3. december Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
18.00 SOĽ + Anna Slivková 1. výr., + Štefan Slivka
PIATOK 4. december féria 1. piatok v mesiaci
16.00

15.45

Adorácia

16.00

15.45

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
SOBOTA 5. december féria
Z nedele 17.00 HLINNÉ ZBP Pavlína Mitaľová
18.00 SOĽ + Mikuláš
NEDEĽA 6. december 2. adventná nedeľa B Sv. Mikuláša, biskupa
9.00 HLINNÉ ZBP rod. Mackanič, Drabik
10.30 SOĽ Za farnosť
8.00 JASTRABIE + z rod. Stahorskej, Onderkovej
9.15 KOMÁRANY ZBP Beáta 50 rokov